جلسه ی دوم دبستان ۱


۱۷ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۱:۱۳
۷۷۶

ورزش

سلام بچه ها خوبید ایشالله که همگی سلامت باشید.بچه ها این نرمش روکه فرستادم انجام بدهید وبه اولیا بگویید یک فیلم یک دقیقه ای ازنرمش شما تا هفته ی بعد بفرستندمنتظرفیلمهای قشنگتان هستم.چندرسانه‌ای :