بخش پذیری-کلاس ششم


۱۸ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۳:۴۵:۱۷
۴۵۷

فعالیت

 سلام دختران پرتلاش😉

فیلمی را که برایتان ارسال کرده ام تماشا کنید و پاسخ سوالاتش را در یک برگه بنویسید و برای من ارسال کنید. (در شاد)

و....

صفحات 5 و 6 کتابتان را حل کنید و برای من ارسال کنید.( تمرین غیر از سوال 1 بقیه را در دفتر بنویسید(سوال را باخودکار ابی بنویسید و جواب با مداد ))

حل تمرین هایتان را تا امروز وقت دارید برای من ارسال کنید.

 چندرسانه‌ای :