آموزش۸ حرف سوم انگلیسی


۳۰ شهریور ۱۳۹۹ / ۲۲:۵۷:۳۳
۳۵۰

۱-Ss ۲-Tt ۳-Uu ۴-Vv ۵-Ww ۶-Xx ۷-Yy ۸-Zz

Dear friends,please listen to the rest of letters.

 write letters and  stories then send me your writing  and nice voice.

سلام دوستان.لطفا مابقی حروف را گوش کنید.

سپس حروف و داستان ها را بنویسید و همراه صدای قشنگتان برایم ارسال نمایید در شاد یا همین جا.چندرسانه‌ای :