تکلیف۱۶ اسفند جغرافی هشتم


۱۸ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۳:۵۴:۵۹
۰


سلام عزیزانم

لطفا کاربرگ  قاره امریکا را انجام داده و ارسال کنید.

دوشنبه از درس افریقا یک آزمونک خواهیم داشت.

موفق باشید