تکلیف جلسه اول هشتم

شناخت قاره ها


۰۵ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۳:۴۹:۵۷
۳۹۶

سلام

سلام

مباحث تدریس شده را به خوبی مطالعه کنید و

لطفا مباحث آموزش داده شده در جلسه اول را خلاصه نویسی کرده و ارسال کنید.

ضمنا در پایان تکلیف به من اطلاع دهید که قصد دارید پژوهک خود را در مورد کدام قاره انجام دهید تا من موضوعات مربوط به آن قاره را برای تان ارسال کنم. منظور از پژوهک یک پژوهش کوتاه در موضوع مطرح شده است که باید در زمان مناسب در کلاس ارائه کنید.

زمان ارسال تکالیف تا پایان روز جمعه است.