شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

اخبار مجتمع

بیشتر

معرفی کارگاه تابستانی
۲۱
۰
۰
پریروز
رویدادهای مدرسه

معرفی کارگاه تابستانی

معرفی کارگاه تابستانی

جشنواره خیریه دبستان دخترانه امام علی (ع)
۶۱
۱
۰
۱ ماه پیش
رویدادهای مدرسه

جشنواره خیریه دبستان دخترانه امام علی (ع)

جشنواره خیریه دبستان دخترانه امام علی (ع) سال تحصیلی ۴۰۳-۴۰۲

گزارش اردوهای یکساله دبستان دخترانه امام علی (ع)
۱۲۱
۰
۰
۱ ماه پیش
رویدادهای مدرسه

گزارش اردوهای یکساله دبستان دخترانه امام علی (ع)

مجموعه اردوهای دبستان دخترانه امام علی (ع) در سال تحصیلی ۴۰۳-۴۰۲

اردوی آخر سال
۱۱۷
۱
۰
۱ ماه پیش
رویدادهای مدرسه

اردوی آخر سال

اردوی آخر سال  سال تحصیلی ۴۰۳-۴۰۲

جشن حجاب پایه ی دوم
۶۷
۳
۰
۱ ماه پیش
رویدادهای مدرسه

جشن حجاب پایه ی دوم

جشن حجاب دبستان دخترانه امام علی (ع) سال تحصیلی ۴۰۳-۴۰۲

دیگر مطالب ویژه

بیشتر

نشریه پاییز سال تحصیلی 1403-1402
۳۷۸
۰
۰
۵ ماه پیش
مقالات
نشریه زمستان سال تحصیلی 1402-1401
۳۳۷
۰
۰
پارسال
مقالات

نشریه زمستان سال تحصیلی 1402-1401

نشریه زمستان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نشریه پاییز سال تحصیلی 1402-1401
۳۳۰
۰
۰
پارسال
مقالات

نشریه پاییز سال تحصیلی 1402-1401

نشریه پاییز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نشریه بهار و تابستان سال تحصیلی 1401-1400
۹۹۲
۱
۰
پارسال
رویدادهای مدرسه

نشریه بهار و تابستان سال تحصیلی 1401-1400

نشریه بهار و تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نشریه زمستان سال تحصیلی 1401-1400
۹۴۱
۰
۰
پیارسال
رویدادهای مدرسه

نشریه زمستان سال تحصیلی 1401-1400

نشریه زمستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دختران