تکلیف جلسه ی اول پژوهش


۰۷ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۷:۲۳:۳۴
۴۰۱

با توجه به نکات مطرح شده در کلاس، با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید. 

1- یک نمونه از خرافات هایی که سابقا به عنوان حقیقت علمی پذیرفته شده بود، بیان کنید. 

2- یک مساله از مسایل اجتماعی، فردی و علمی را مطرح کرده و حداقل چهار راه حل برای حل آن پیشنهاد دهید. به نظر شما کدام راه حل منطقی تر و درست تر است؟