اصلاح تکلیف جلسه قبل


۱۲ مرداد ۱۳۹۹ / ۲۰:۱۴:۳۷
۳۹۹

سلام

عزیزانم، همان طور که می دانید یکی از شیوه های فهم بهتر دروس خلاصه نویسی و طبقه بندی است که ما در کلاسمان از آن استفاده می کنیم. این شیوه به خصوص برای یادگیری مطالب امسال بسیار راهگشاست. پس توجه کنید که به درستی خلاصه نویسی را انجام دهید تا یک کمک بزرگ در درس خواندن شما باشد.

خلاصه نویسی به هیچ وجه شامل جملات به هم پیوسته نیست. ساختار خلاصه باید به گونه ای باشد که کل محتوای درس را در نگاهی کوتاه برای شما مرور کند و مطالب گسترده را در ذهن شما نظم دهد و طبقه بندی کند. به پیوست چند تصویر از خلاصه نویسی و طبقه بندی برای شما قرار داده ام.

لطفا خلاصه های خود را به این شکل اصلاح کنید.