زمین چگونه میچرخد؟

گردش زمین۱


۱۵ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۴:۲۲:۴۳
۲۲۳

بچه ها خوب دقت کنید ، زمین چگونه میچرخد و باعث بوجود آمدن چه اتفاقی می شود؟  

بعد از دیدن فیلم برای من توضیح دهید که چرخش زمین به چه صورته و باعث بوجود آمدن چه اتفاقاتی می شود؟


چندرسانه‌ای :