عدد نویسی -کلاس چهارم


۱۷ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۳:۱۰:۱۷
۴۲۲

فعالیت

سلام دختران پرتلاش🙃🙃

بچه ها لطفا فیلم را تماشا کنید . سوالاتش را در یک برگه جواب بدهید📋 و عکس آن را برایم ارسال کنید.(در شاد)

و.....

از کتابتان صفحات 4 و 5 را انجام دهید و برای من ارسال کنید.

اگر عکس صفحات 2 و3 کتاب را هنوز ارسال نکرده اید تا امروز مهلت ارسال هست.

 

برچسب‌های این مطلب:

#عدد نویسی #تکلیف


چندرسانه‌ای :