۱۸ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۳:۳۳:۱۹
۵۳۰

دقت، تمرکز، خوب دیدن

یکی از راه‌های افزایش دقت و تمرکز، بازی‌های دیداری می‌باشد. هدف از این بازی این است که دختران نازنینم به محیط اطراف توجه ویژه داشته باشند.چندرسانه‌ای :