گسترده نویسی -کلاس چهارم


۱۹ شهریور ۱۳۹۹ / ۰۷:۰۰:۵۰
۴۴۴

یادآوری

 سلام دختران گلم🌹

برای گسترده نویسی  یک فیلم یادآوری برایتان ارسال کردم ....خوب نگاه کنید و سوالات انتهایی آن را حل کنید. و برای من ارسال بفرمایید.

موفق باشید😉

برچسب‌های این مطلب:

# یادآوری #گسترده نویسی


چندرسانه‌ای :