دوره در س mile B مختص کلاس ششم


۲۴ شهریور ۱۳۹۹ / ۰۱:۱۷:۱۱
۳۹۳

Hi everyone. This is a review سلام به همه دوستان گلم. این یک دوره است.  

Open your last book and listen the voice,look at the words and text.

Then write please

Finally send me your voice and writing

کتاب سال قبل خود را باز کرده به صوت گوش دهیدوبه لغات ومتن کتاب نگاه کنید.در نهایت صدا ونوشته خود را برایم ارسال نمایید.چندرسانه‌ای :