۰۱ آبان ۱۳۹۹ / ۱۰:۵۹:۰۹
۳۷۱

فعالیت آفلاین

سلام و رحمت

فعالیت امروز انجام یک ماز است

شما با حل معادله هایی باید از خانه شروع خود را به خانه پایان برسانید.

در این مسیر یک سری معادله است که باید حل کنیدو

مسیر انتخابی را با رنگ آبی مشخص کنید.

راه حل معادله ها را برای من ارسال کنید.