پژوهش پنجم_درس ۸_بخش ۶


۰۲ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۰:۰۱:۰۳
۰


یا عالم

سلام بر شما دوستان با اراده و مصممsmiley

در ادامه عکس ها مربوط به درس شما قرار دارد .با دقت عکس ها را مشاهده و مطالعه کنید و مطالب را یاد بگیرید .

لطفا هر بخشی که متوجه نشدید حتما سوال بپرسید .

مطالب این درس بسیار مهم است و نیاز به مرور و مطالعه زیادی دارد .

موفق باشید...wink