پژوهش چهارم-درس۱۰-بخش۵


۱۷ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۱:۲۳:۱۹
۰


یا عالم

سلام عزیزان دل😊

جدول زیر را با دقت حل کرده و عکس آن را ارسال کنید.

موفق باشید...😉