تکلیف ۱۶ اسفند جغرافیا هفتم


۱۸ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۴:۴۱:۰۱
۰


سلام عزیزانم

لطفا فایل نهایی راهنمای گردشگری که شامل 10 موضوع می شود را تا دوشنبه ارسال کنید.