اریگامی (خرگوش)۲۰ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۳:۰۱:۴۷
۵۷۲
۹

وسایل مورد نیاز: یک کاغذ رنگی به شکل مربع.

آموزش خرگوش به روش اریگامی. 


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.