آموزش حرف َAa۱۷ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۴:۵۴:۰۳
۴۱۱
۷

فیلمی از آموزش حرف Aa

لطفا فیلم را چند بار مشاهده بفرمائید وکلمات را تکرار کنید .داستان باید حفظ شود.چندرسانه‌ای :