علوم پنجم_درس ۱۱۵ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۰:۴۴:۲۰
۷۹۲
۳۲

آشنایی دانش آموزان با روش های کاوشگری علمی

دوستایعزیزم بعد از دیدن فیلم آموزشی منتظر دیدن فیلم های تکالیفتون هستم.


چندرسانه‌ای :


نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر