ریاضی-فعالیت کلاس ششم۱۶ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۰:۵۰:۲۸
۸۸۱
۶۷

فعالیت-آفلاین

سلام دخترای گل🌸🌸🌸

 لطفا ابتدا فیلم را تماشا  کررده و به سوالی که از ما پرسیده است پاسخ  دهید🙃 ، سپس صفحات 2 و 3 و 4 کتابتان را انجام بدهید.چندرسانه‌ای :


نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر