رویدادهای مدرسه

نمایش اخلاقی گل دختران پایه ی سوم


خلاصه :

نمایش اخلاقی گل دختران پایه ی سوم

این برنامه با هدف آموزش غیر مستقیم فضائل اخلاقی و رفع معضلات اخلاقی دانش آموزان طرح ریزی شده و فقط موضوع نمایش و توضیح آن در قالب کتابهای اخلاقی به دانش آموزان داده میشود و خود دانش آموزان سناریوی نمایش را به صورت گروهی و با هم فکری هم تهیه میکنند در نتیجه در سطح بعدی اهداف این فعالیت ، تقویت نوشتار و تخیل دانش آموزان و ارتباط گیری را هم داریم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران