۵۱۱۹
۱۳

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۲۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

آخرین جلسه پیش از عید_پایه هشتم
محتوی درس 7 - پایه هشتم
جلسه ی ۷ ترم ۲ ورزش(هشتم ونهم)
جلسه ی ۵ ترم ۲ ورزش(متوسطه ی اول)
کلاس آفلاین_درس یازدهم_پایۀ هشتم_بخش دوم
محتوای جدید -درس 6 - پایه هشتم
الدرس السابع - عربی 8
کلاس آفلاین_درس دهم_پایۀ هشتم_بخش دوم
قواعد للدرس السادس - عربی 8
کلاس آفلاین_پایۀ هشتم-درس دهم
محتواهای درس 5 - پایه هشتم
کلاس آفلاین_پایۀ هشتم_درس نهم
تدریس الدرس الخامس - عربی 8
مطالب مهم قبل از امتحان .مهم .مهم
پیامهای آسمان
حل مبتکران درس 4 - عربی 8
پاورپوینت درس هفتم پایۀ هشتم
پاورپوینت درس ششم پایه هشتم
گرامر درس 3 -پایه هشتم
8 فیلم پاسخ به نمونه سوالات درسهای ۱ و ۲ و ۳

...