۸۸۹۹
۹۶

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۹۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

پایگاه تابستانی روز سه شنبه ۹۷/۵/۹
برج میلاد
خاطره ای از نوروز 1397
سفره ی هفت سین
مار
تفکر و کفتگو هفته دهم
مهربانی
انشاء
فیلم «تفکر و گفتگو»؛ هفته نهم
حیوانات
احترام و نيكي به والدين
جشن تكليف من
حيوانات
کوله پشتی فضانوردان چه کاربردی دارد؟
فیلم تفکر و گفتگو
حیوانات
حیوانات
حیوانات
طاووس
عقاب

...