۴۳۸۹
۳۳

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۷۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

اخرین محتوی ها جهت مرور کل دروس پایه نهم
جزوه کامل درس زبان - پایه نهم
فصل 8- حجم و مساحت
جلسه ی ۶ ترم ۲ ورزش(هشتم ونهم)
فارسی نهم درس یازده بخش دو
پی دی اف دو کار برگ درس 4 - پایه مهم وحل کتاب کار
مبتکران درس 5و6 - عربی 9
تصور غلط برخی از تسلیم شدن مقابل آمریکا
فصل5- بخش دوم
فصل 6-معادله خط
جلسه ی ۳ ترم۲ ورزش(هشتم ونهم)
کلاس آفلاین_درس نوزدهم_پایۀ نهم_کامل
جلسه ی۲ ترم ۲ ورزش (هشتم ونهم)
قواعد للدرس السادس - عربی 9
کلاس آفلاین_پایۀ نهم_درس هجدهم
جلسه ی پانزدهم ورزش (نهم)
فارسی نهم درس ده بخش 2
فیلم آموزشی فعل نهی
تدریس الدرس الخامس - عربی 9
فارسی نهم درس ده بخش یک

...