اگر شهدا صحیفه داشتند ...


۱۴ آذر ۱۴۰۰ / ۰۸:۰۱:۲۵
۱۲۱


صحیفه فاطمیه_ دعای سوم

☉اگر شهدا صحیفه داشتند... 
☘شاید در لحظات نفس گیر عصر عملیات های دشوار، این عبارت را  تکرار می کردند:
"و هون علي ما خشيث بنته و اكشف عني ما ځښیث زبه و يشز الى ما ځيث غنره آمين رب العالين"
پروردگارا، هر چه را که از سختی آن نگران هستم آسان فرما، و رنج آنچه را که مرا به هراس افکنده برطرف ساز، و هر چه را که دشواری آن مرا هراسان ساخته آسان قرار دهی اجابت نما 
ای برترین پروردگار جهانیان!

#صحیفه_فاطمیه
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.