باران دعا را بر جسم تب دار بیمار ببار ....


۱۸ آذر ۱۴۰۰ / ۱۶:۰۱:۱۷
۲۲۲


صحیفه فاطمیه _ دعای پنجم

🔅بسم الله الرحمن الرحيم
🌱پیامبر خدا وارد خانه ی حضرت زهرا شدند امام حسن تب شدیدی داشتند: دخترم می خواهی تعویذی به تو تعلیم دهم که این مشکل حل شود؟ 🍃بله پدر جانم

جبرئیل می خواند: *«اللهم لا اله الا انت العلى العظيم 
ذو السلطان القديم و المن العظيم و الوجه الكريم 

لا اله الا انت العلى العظيم ولى الكلمات التامات والدعوات المستجابات خل ما اصبح بفلان»*

☘حضرت دعا را خواندند، دست مبارک شان را بر پیشانی امام حسن گذاشتند و ایشان به هوش آمدند و تب شان برطرف شد.

#صحیفه_فاطمیه
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.