اولین کار سوق علمی


۱۵ فروردین ۱۴۰۱ / ۱۶:۰۱:۴۸
۱۷۲


با حضور دانش آموزان پایه هشتم و هفتم

این کارسوق در اسفند ۱۴۰۰ برگزار گردید .

شامل ایستگاههای  قرآن ؛ ریاضی ؛ علوم ؛ ورزش؛ تعلیمات اجتماعی ؛ هنر ...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.