نمایشگاه و بازارچه


۱۵ فروردین ۱۴۰۱ / ۱۶:۰۱:۴۸
۱۵۲


دست آوردهای هنری و علمی دانش آموزان

این نمایشگاه در اسفند ۱۴۰۰ برگزار گردید .

شامل غرفه های علوم، فناوری، جعرافیا، هنر و آشپزی .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.