۲۱۵۴۵
۷۳

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۷۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۱۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۶ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.
...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

آخرین جلسه پیش از عید_پایه هشتم
آخرین جلسه پیش از عید_پایه هفتم
آخرین جلسه پیش از عید
درس بیست و یکم_پایۀ هفتم_بخش دوم
کلاس آفلاین_درس بیستم_پایۀ نهم_بخش دوم
کلاس آفلاین_درس یازدهم_پایۀ هشتم_بخش دوم
کلاس آفلاین_درس بیستم_پایۀ هفتم_بخش اول
کلاس آفلاین_درس بیستم_پایۀ نهم_بخش اول
کلاس آفلاین_درس نوزدهم_پایۀ هفتم_بخش دوم
کلاس آفلاین_درس یازدهم_پایۀ هشتم_بخش اول
کلاس آفلاین_درس نوزدهم_پایۀ نهم_کامل
کلاس آفلاین_درس دهم_پایۀ هشتم_بخش دوم
کلاس آفلاین_پایۀ هفتم_درس نوزدهم_بخش اول
کلاس آفلاین_پایۀ نهم_درس هجدهم_بخش دوم
کلاس آفلاین_پایۀ نهم_درس هجدهم
پاورپوینت جلسۀ سوم
پاورپوینت جلسۀ اول
پاورپوینت جلسۀ اول

...